Network analysis of Heraclitus fragments
Analýza Hérakleitových zlomků pomocí teorie sití

Table of Contents

1 Kolymbetes - GUI for fragments exploration / průzkumník zlomků

GUI program which links fragments via the keywords / provázanost fragmentů skrze klíčové termíny

1.1 Data

1.2 Short tutorial, Screenshots / Náznak manuálu

1.2.1 Fragments layout / Uspořádání pro zlomky

image: 0_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_shots_basic2.png

1.2.2 Keywords layout / Uspořádání pro klíčová slova

“Keys” button enables keyword layout, “Cz” toggles translation of fragments.
“Keys” uspořádá plochu pro klíčová slova, “Cz” přepíná zobrazení zlomků v češtině.
image: 1_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_shots_key2.png

1.3 Download / stáhnout

1.3.1 Changelog

2 Network analysis / analýza teorií sítí

Work in gradual slow progress, eventually we might wrap it as an paper. / Práce na síťové analýze probíhá šnečím tempem, jakkoli – jednoho dne doufáme sesbíraný materiál publikovat v méně divoké podobě.

2.1 No keyword unification

2.1.1 Simple clustering

image: 2_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_before_unification_clusters.svg

2.1.2 Affinity propagation

image: 3_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_before_unification_clusters_affinity_propagation.svg

2.1.3 MCode

image: 4_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_before_unification_clusters_mcode.svg

2.1.4 Network organic

image: 5_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_before_unification_fragments_network_organic.svg

2.1.5 Autosome

image: 6_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_before_unification_clusters_autosome.svg

2.2 (Sub)keywords unification

2.2.1 MCode

image: 7_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_u___n_dis_fragment_full_validity_clusters_mcode.svg clusters_mcode.svg

2.2.2 Autosome - threshold 0.01

image: 8_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_u___l_validity_clusters_autosome-threshold-0_01.svg

2.2.3 Community glay

image: 9_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_u___gment_full_validity_clusters_community_glay.svg

2.2.4 Circle attribute

image: 10_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization____ment_full_validity_network_attribute_circle.svg

2.2.5 Organic

image: 11_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization_____dis_fragment_full_validity_network_organic.svg

2.2.6 Affinity propagation - threshold 1.51

image: 12_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization____lusters_affinity_propagation-threshold-1_51.svg

2.2.7 Average shortest path length

image: 12_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization____lusters_affinity_propagation-threshold-1_51.svg

2.2.8 Manual separation

image: 13_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization____ll_validity_network_group_attributes-manual.svg
image: 14_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_anal_visualization____dity_clusters_mcode-group_attributes_manual.svg