Network analysis of Heraclitus fragments
Analýza Hérakleitových zlomků pomocí teorie sití

Table of Contents

1 Kolymbetes - GUI for fragments exploration / průzkumník zlomků

GUI program which links fragments via the keywords / provázanost fragmentů skrze klíčové termíny

1.1 Data

1.2 Short tutorial, Screenshots / Náznak manuálu

1.2.1 Fragments layout / Uspořádání pro zlomky

image: 0_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_shots_basic2.png

1.2.2 Keywords layout / Uspořádání pro klíčová slova

“Keys” button enables keyword layout, “Cz” toggles translation of fragments.
“Keys” uspořádá plochu pro klíčová slova, “Cz” přepíná zobrazení zlomků v češtině.
image: 1_mnt_atrey_WWW_kolymbetes_shots_key2.png

1.3 Download / stáhnout

1.3.1 Changelog/Historie

2 Network analysis / analýza teorií sítí

Growing and located on separate page / Má nyní vlastní stránku: Nets.